رد کردن لینک ها

تفاهمنامه جلسات کوچینگ

دانلود فرم تفاهم نامه

تفاهمنامه جلسات کوچینگ

  • اینجانب بعنوان "مراجع"
  • آیین نامه جلسات کوچینگ را مطالعه و پذیرفته ام و تمایل دارم جلسات خود را با راهبری "کوچ" سرکار خانم پریسا احمدی منش آغاز نمایم.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .