رد کردن لینک ها

کاربرد ها و دستاورد های کوچینگ

 1. خودآگاهی و خودشناسی ( شناخت استعداد ها و توانمندی ها ، شناخت علایق ، احساسات و ..)
 2. کشف نقاط قوت و بهبود نقاط قابل بهبود
 3. توانمندسازی و موفقیت و تحول
 4. تعیین ارزش ها ، ماموریت وچشم انداز فردی ( چرایی زندگی )
 5. تعیین ارزش ها ، ماموریت وچشم انداز سازمانی
 6. افزایش بهره وری و موفقیت فردی
 7. افزایش بهره وری و موفقیت سازمانی و شغلی
 8. افزایش بهره وری و موفقیت استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا
 9. بهبود سبک مدیریت و رهبری ( مدیر در نقش کوچ )
 10. بهبود ارتباطات میان فردی
 11. تعیین اهداف ( فردی و شغلی )
 12. برنامه ریزی رسیدن به اهداف
 13. رفع چالش ها و دغدغه ها ( فردی و شغلی و …)
 14. انتخاب ها و تصمیم گیری های سخت و مهم
 15. انتخاب یا تغییر شغل و تعیین مسیر شغلی
 16. رفع عدم تمرکز یا انگیزه کافی
 17. اصلاح برنامه ریزی یا اجرای برنامه ها
 18. مدیریت زمان و یا رفع کمبود وقت کافی برای انجام کارها
 19. تغییر باورهای منفی و باورهای محدودکننده
 20. شناخت تعارضات ذهنی و رفتاری

و ….

به گفتگو بپیوندید

12 − ده =